Cuma, Aralık 8
Shadow

Yargı sesine kulak verdi; Görevden çıkarılması hukuka aykırı bulundu

Bir memurun sağlık raporu izne dönüştürülmediği için memurluktan çıkarılmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesinde, Danıştay emsal bir karara imza attı. Uzun yıllar süren davada, memurun lehine karar verilerek, görevden çıkarılma işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı.
Görevden Çıkarılma Süreci Nasıl İşledi?Memur M.S., kulak burun boğaz rahatsızlığı sebebiyle aldığı 20 günlük sağlık raporunun izne çevrilip çevrilmediğini takip edemedi. Kurum müdürü, 10 gün boyunca işe gelmeyen M.S.’yi, 657 sayılı Kanun’un 94. maddesine dayanarak müstafi sayma işlemine tabi tuttu.
Raporlu Olmasına Rağmen Memuriyetten ÇıkarıldıHizmetli, raporlu olduğu halde memurluktan çıkarıldığını öğrenince yargıya başvurdu. İdare Mahkemesi, hastalık iznine çevrilmeden yapılan görevden çıkarma işleminin usulsüz olduğuna hükmetti.
Yargı Sürecinde Neler Yaşandı?Valilik, İdare Mahkemesi’nin kararını istinaf etti, ancak Bölge İdare Mahkemesi kararı onayladı. Bunun üzerine Danıştay devreye girdi ve memurun hastalık raporu alarak mazeretli olduğunu, dolayısıyla müstafi sayılma işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
“Davacının mazereti sebebiyle görevine gitmediği görüldüğünden, dava konusu işlemin tesisine sebep olan 10 gün süreyle kesintisiz ve mazeretsiz göreve gelmeme fiilinin gerçekleşmediği sonucuna varılmaktadır.”Müstafi Sayılmanın Anlamı ve EtkileriDevlet memurlarının, istifa etmeksizin memuriyetten çıkarılmaları anlamına gelen ‘müstafi sayılma’ durumu, çeşitli mağduriyetlere yol açabiliyor. Memurun çekilmiş sayıldığı haller, 657 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinde düzenlenmiş olup, belirli şartlar altında memurlukla ilişiğin kesilmesi sonucunu doğuruyor.
Memurlar, kendilerine usulüne uygun tebligat yapılmadığı sürece, raporlu oldukları dönemde işe gelmeme eylemleri nedeniyle müstafi sayılamazlar.