Cuma, Aralık 8
Shadow

Kira sisteminde yeni dönem; Sözleşmeler e-devlet üzerinden yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kira sözleşmelerini düzenleyen yeni yasayı kabul etti. Bu yasa, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki ilişkileri düzenlemeyi amaçlıyor. 
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2023’te yürürlüğe girdi ve kira sözleşmelerinin süresi, yenilenmesi, feshi, kira bedeli ve artış oranı gibi konularda önemli değişikliklere gidildi.
KİRA SÖZLEŞMELERİ ARTIK E-DEVLET’TENKiracı ile ev sahibinin ilişkisini daha adil ve dengeli düzenlemek ve kira sözleşmelerinin kayıt altına alınmasını sağlamayı amaçlıyor. Yeni kanunla beraber, artık kira sözleşmeleri zorunlu olarak e-Devlet sisteminden yapılacak.Bu kapsamda, kiracı ile ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesinin bir nüshası,15 gün içerisinde e-Devlet sisteminde yer alan Kira Sözleşmesi Bilgi Sistemi’ne kaydedilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulan bir sisteme kaydı yapılan kira sözleşmeleri, vergi dairesine bildirilmiş sayılacak. E-Devlet’ten kira sözleşmesi yapmak için, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet şifresi ya da mobil imzası olması gerekiyor.
Kiracı ile ev sahibi, sisteme girdiklerinde, kira sözleşmesiyle ilgili bilgileri girerek sözleşmeyi elektronik olarak imzalayacak. Sözleşme, iki tarafın da imzası tamamlandıktan sonra geçerli olacak.
Ayrıca, sözleşmenin kopyası, her iki tarafın da e-posta adreslerine gönderilecek. Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerine taşınmasının avantajları şunlar:
Kiracı ile ev sahibinin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak,Kiracı ile ev sahibi noter masrafı ödemeyecek,Kiracı ile ev sahibinin sözleşme süresi boyunca her yıl vergi dairesine bildirimde bulunmasına gerek kalmayacak. Ayrıca kiracı ile ev sahibi sözleşme değişikliklerini kolaylıkla sisteme yansıtabilecek.Yeni kanunun getirdiği bir diğer yenilik de kira bedelinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi zorunluluğu. Artık, kira bedelleri TL olarak belirlenmek zorunda.
Kira bedelinin yabancı para birimleriyle belirlenmesi mümkün değil. Bu durumda, kira bedelinin TL karşılığı, sözleşmenin yapıldığı tarihteki T.C Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak.
Bu yeniliğin avantajları ise şöyle olacak:
Kiracı ile ev sahibinin döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmesi önlenecek,Kiracı ile ev sahibinin döviz kurundaki farktan kaynaklı anlaşmazlıkları azalacak,Kiracı ile ev sahibinin döviz kuru riski azalacak.Bu değişikliklerle, kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ve ilişkilerin daha adil bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılması, vergi kaçaklarını önlemek, bürokrasiyi azaltmak ve uyuşmazlıkları çözmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.