Cuma, Aralık 8
Shadow

Danıştay’dan zeytinlik kararına ‘Dur’!

01.03.2022 tarihinde 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Maden Yönetmeliği’nin 115. maddesi değiştirilmişti.
ZEYTİNLİK ALANLAR MADENCİLİĞE AÇILIYORDUBu değişiklik ile zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebileceği düzenlenmişti. Böylelikle zeytinlik alanlar madencilik faaliyetlerine açık hale getirilmişti.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, getirilen yönetmeliğin ardından başta Aydın olmak üzere ülkemizde bulunan hiçbir zeytinliğin güvende olmadığını belirterek, madencilik faaliyetleri nedeni ile zeytin ağaçlarının sökülmesine, zeytinliklerin harap olmasına neden olacak bu yönetmeliğin iptali için dava açmıştı.
DANIŞTAY YÖNETMELİKLER KANUNLARA AYKIRI OLAMAZ DEDİDanıştay 8. Dairesi tarafından görülen davada, zeytinliklerin kanunla koruma altına alındığına, Anayasa’nın ilgili maddesi hükümlerine göre hiçbir yönetmeliğin kanunların üzerinde olamayacağına atıfta bulunularak yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Kararda, yönetmelik değişikliğinin uygulanması halinde tarımsal üretimin, zeytincilikle uğraşanların ve zeytinliklerin telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar görebileceği de belirtildi. 
SÜLEYMAN BÜLBÜL DUYURDUDanıştay 8. Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını Danıştay’daki yürütmeyi durdurma davasını açan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül duyurdu. 
01.03.2022 tarihinde 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Maden Yönetmeliği’nin 115. maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile zeytinlik alanlarında madencilik faaliyetlerine Enerji ve Tabi…
— Süleyman Bülbül (@avsbulbul) November 8, 2023

Süleyman Bülbül, “Kendi yandaşlarına rant kapısı açmak için AKP eliyle yaratılan tüm hukuksuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz!” ifadesini kullandı.