Cumartesi, Aralık 2
Shadow

BES’te önemli teşvik; Birikimin yarısına kadar nakit çekilebilecek

BES’ten kısmi ödeme almanın şartlarıSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), hazırladığı yönetmeliğe göre, bu hakkı en az beş yıl kullanmamış katılımcıların, başvuruşu tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az beş katı kadar katkı payı ödediği BES birikiminden yüzde 50’sine kadar toplu ödeme yapılması talebinde bulunabilecek.
Kısmi toplu ödeme alan katılımcılar, ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, BES’ten çıkamayacak. Katılıcımlar kısmi ödeme alma hakkını aşağıdakilerin her biri için sadece bir kez kullanabilecekler.
Konut alımı için kısmi ödemeKonut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanmak isteyen katılımcılar, konutu satın aldıktan sonraki iki ay içinde veya başvuru tarihinden önceki iki ay içinde kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapuyu sigorta şirketine ibraz edecek.
Evlilik için kısmi ödemeEvlilik durumunda başvuru yapanlar da durumlarını başvuru tarihinden önceki iki ay veya kısmen ödeme tarihinden sonraki iki ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneğini şirkete sunmak zorunda olacak.
Eğitim için kısmi ödemeÖte yandan eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinde yirmi bir yaşını aşmamış olmak koşuluyla Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin herhangi bir örgün eğitim lisans programına kayıtlı olması halinde bu sözleşmesinden kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek.
Bu 3 toplu ödemeden en az 5 yıllık yürürlükte sözleşmesi bulunan katılımcı yararlanabilecek. 
Afet durumunda kısmi ödemeAyrıca, genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar da bu haktan yararlanacak. Katılımcıların doğal afetin meydana geldiği tarihi takip eden altı ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunması gerekiyor.
Afet durumunda kısmi ödemeden yararlanabilmek için üstteki süre ve miktar koşulu aranmayacak. 
Katılımcılar, emeklilik sözleşmelerinde yer alan taahhütlerini yerine getirmediğinde, emeklilik şirketi devlet katkısı ödemelerini, gecikme zammı ve faiz ekleyerek katılımcının hesabından kesecek ve bu tutarı vergi dairesine ödeme yapacak. Eğitim amaçlı kısmi ödemelerde ise bu yaptırım, devlet katkısı hesaplamasında yer alan oranlara göre sınırlı olarak uygulanacak.
Söz konusu yönetmelik, yayımı tarihinden altı ay sonra yani 26 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.