Cumartesi, Aralık 2
Shadow

Bakanlık karar verdi: Kuşadası’nda kaçak villalar yıkılıyor

KUŞADASI HABERLERİ – Kuşadası Kirazlı Mahallesi’nde 9 bin 212,38 metrekare nitelikli tarım arazisinin bulunduğu bölgede yapılan imar planı değişikliği, Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan itirazlar sonucunda iptal edildi. 

Kaçak villaların inşaatı durdurulduÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kuşadası’nda tarım arazisi üzerine inşa edilen kaçak villaların önüne geçmek amacıyla imar planı değişikliği yapmıştı. Ancak, bu karara Kuşadası Belediyesi itiraz etmişti.
İtirazın ardından, Bakanlık, plan değişikliğini iptal etme kararı aldı. Bakanlığın 14 Eylül tarihinde yayımladığı duyuruda “Sağlık Odaklı Tatil Köyü ve Teknik Altyapı Alanı-Trafo” kullanım kararları getirilen planlar 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştı. Bu süreçte, Kuşadası Belediyesi kaçak yapıları yıkmıştı. Bakanlık, askı sürecinde Kuşadası Belediyesi’nin itirazlarını uygun buldu ve imar planını iptal etti.

“İmar planı bulunmayan taşınmazda yapılan kaçak yapıların yıkılmasına karar verilmiştir”Kuşadası Belediyesi’nin itiraz dilekçesinde özetle şu bilgiler yer aldı: “Planlama sahasında, planın bakanlık tarafından onayından önce 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak aykırı/kaçak yapıların yapıldığı tespit edilmiş (taşınmazda kaçak olarak yapılan yapılar hakkında 11.01.2023 tarihinde belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince yapı tatil zaptları düzenlenerek inşaatlar mühürlenmiş ve TCK 184. maddesi gereğince ilgilisi hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapı tatil zaptına istinaden 116 ada 48 parsel için 02.03.2023 tarih ve 435 karar sayılı, 116 ada 49 parsel için 02.03.2023 tarih ve 433 karar sayılı, 116 ada 50 parsel için 02.03.2023 tarih ve 430, 431, 432 karar sayılı, 116 ada 48-49-50 parseller için 02.03.2023 tarih ve 434 karar sayılı Belediye Encümen Kararı ile uygulama imar planı bulunmayan taşınmazda yapılan kaçak yapıların yıkılmasına karar verilmiştir.) Planlanan parsellerde kaçak yapıya zemin oluşturan ve içerisinde kaçak yapılar bulunurken uygulama imar planı teklifinin onaylanmasının planlama ilkeleri, esasları ve hukuk kuralları ile bağdaşmadığı, ayrıca planın mevzuat hükümlerine uygun olmadığı belediyemiz itirazında vurgulanmıştır.”